Disposable Pillowcase - SMS - White / 20" x 29" (Case of 100)